DISC oraz DISC Sales to 4 style zachowania, opracowane na podstawie badań amerykańskiego psychologa, Williama Marstona (1893-1947). DISC to 4 style zachowań, których metodologia w pełni opiera się na typologii Wiliama Marstona, a co więcej jest jedynym narzędziem DISC, które zostało opracowane na bazie oryginalnych prac tego badacza. Sformułowania, których używamy w ankiecie, pokrywają w 100% założenia, które stoją za modelem zdefiniowanym przez amerykańskiego psychologa.

Analizując ludzkie zachowania w konkretnym środowisku i w konkretnych sytuacjach, okazało się, że istnieje powtarzalność zachowań u osób o podobnych stylach. Co ciekawe, każdy z nas ma w sobie te 4 style zachowania, ale w różnym stopniu ich intensywności.

DISC to skrót od angielskich określeń poszczególnych stylów:

Dominant (Dominujący),

Influencing (Wpływowy),

Steady (Stały),

Compliance (Sumienny).

Model DISC i podział na 4 kategorie ma swoje korzenie już w starożytności i następnie kolejni badacze, przed Marstonem, korzystali z takiego podziału, np.:

Empedokles (444 p.n.e.) – 4 żywioły: Ziemia, Powietrze, Ogień, Woda

Hipokrates (400 p.n.e.) – 4 temperamenty: Choleryk, Sangwinik, Flegmatyk, Melancholik

Carl Gustav Jung (1921) – 4 funkcje psychologiczne: Percepcja, Myślenie, Czucie, Intuicja

Nad zmierzeniem intensywności występowania poszczególnych stylów w ogólnej populacji pracował dr John G. Geier (1934-2009), amerykański psycholog i to on w latach 70. XX w. opublikował badania w tym zakresie.

Według niego w ogólne populacji rozkład % wygląda następująco: D – 3%, I – 11%, S – 69%, C – 17%.

Powyższe potwierdzają eksperci The Institute for Motivational Living/PeopleKeys; dodatkowo, to oni na podstawie swojej ponad 30-letniej pracy z metodologią DISC zauważyli (przegląd ok. 100 tys. wyników testów z całego świata), że ten rozkład % wygląda inaczej.

Kiedy bierzemy pod uwagę środowisko pracy. I tak w pracy: D – 10%, I – 15%, S – 55%, C – 20%

Test kompetencji DISC daje informację zwrotną m.in. o stylu komunikacji, o wrodzonych predyspozycjach w dziedzinie sprzedaży oraz indywidualnym podejściu do obsługi klienta, określa poziom decyzyjności, odporności na stres, postawę wobec zmian czy umiejętności analityczne.

NA JAKIE PYTANIA ODPOWIADA DISC?

  • Jakie jest Twój styl zachowania?
  • Jaka jest Twoja naturalna reakcja na stres?
  • Jak radzisz sobie w trudnych, kryzysowych sytuacjach?
  • Jaką wartość wnosisz do organizacji?
  • Jakie są Twoje obszary do rozwoju wynikające ze stylów zachowań
  • Według jakiego klucza dobierasz argumenty w rozmowie?

 

Chcesz dowiedzieć się jak styl reprezentujesz Ty lub pracownicy Twojego zespołu zapraszam do kontaktu i indywidualnej wyceny wraz z modułem informacji zwrotnej + warsztatem na temat stylów zachowania.