Czym jest coaching a czym mentoring?

Czym jest coaching a czym mentoring?

Czym jest coaching? Coaching to metodologia pracy z klientem, opierająca się na jego zasobach i celach. Jest to praca najczęściej 1:1 klienta i coacha. Coach biznesu pomaga klientowi uporządkować cele biznesowe, w oparciu o własne zasoby klienta. Warto pamiętać , że...