Czym jest coaching?

Coaching to metodologia pracy z klientem, opierająca się na jego zasobach i celach. Jest to praca najczęściej 1:1 klienta i coacha.

Coach biznesu pomaga klientowi uporządkować cele biznesowe, w oparciu o własne zasoby klienta. Warto pamiętać , że coach nie jest mentorem. Czyli w trakcie spotkań nie powinien proponować Ci żadnych rozwiązań. Powinien pomóc Ci uporządkować priorytety przy pomocy różnych narzędzi czy technik coachingowych.  Często coach może nie znać branży klienta, teoretycznie nie jest mu to potrzebne bo to nie on odnajduje rozwiązanie a TY. Ma tylko pomóc klientowi ustalić priorytety, na podstawie posiadanych przez klienta zasobów. Odnajdywanie zasobów to również jeden z elementów pracy w procesie coachigowym, nie musisz ich znać przed spotkaniem z coachem.

Coach pomaga klientowi w sprecyzowaniu celów lecz nie ingeruje i nie sugeruje co klient przyjmie sobie za cel, nie dyskutuje z wartościami i priorytetami klienta.

Coaching może być zawężony do specjalności klienta. Mamy coaching menadżerski, coaching sprzedażowy, coaching motywacyjny, może być też dość ogólny coaching rozwojowy, skupiający się na wyborze ścieżki kariery i zadań niezbędnych do realizacji planu rozwoju klienta.

Coraz częściej możemy się spotkać z coachingiem zespołowym. Ma on ma podobne założenia jak coaching indywidualny. Wszystkie założenia są bardzo podobne z tą tylko różnicą, że coach pracujący z zespołem, używa innych narzędzi i technik dostosowanych  do pracy z grupą. Możemy się spotkać z rożnymi grami czy zadaniami warsztatowymi dla grupy. Często cel pracy z grupą jest już jasno określony np. przez menedżera lub HR. Grupa ma na przykład rozwinąć jakąś umiejętność lub ustalić plan realizacji konkretnego celu.

A czym jest mentoring ?

Jest również pracą 1:1 ale tu mentor powinien być doświadczonym specjalistą w danym obszarze. Musi mieć szerokie doświadczenie, żeby pokazać klientowi wiele ścieżek i możliwości, z których zarekomenduje jedną, pasującą klientowi i zbieżną z jego wizją rozwoju. Przy wyborze mentora warto sugerować się jego doświadczeniem, ścieżką zawodową  czy specyfiką pracy w danej branży. Na przykład kiedy szukamy mentora w obszarze sprzedaży dla handlowców , niezbędne jest aby mentor miał za sobą długoletnie doświadczanie w kontaktach z klientami i za sobą tysiące spotkań i rozmów handlowych. Często niestety na bycie mentorem w tym obszarze decydują się trenerzy biznesu czy menedżerowie bez doświadczenia w sprzedaży a argumentują to tym , ze no przecież też siebie aktywnie sprzedają gdy prowadzą swoją własną firmę – niestety z moich obserwacji to nie jest wystarczające i często brak im zrozumienia sytuacji klienta i jego wyzwań a tym samym propozycji trafnych ścieżek.

Jeżeli szukasz coacha czy mentora , napisz do nas. Ustalimy termin rozmowy i po rozmowie dopasujemy osobę, która będzie najbardziej odpowiednia dla Twoich potrzeb. W kolejnym kroku niezobowiązująco spotkasz się z coachem na zoom i po tym zdecydujesz czy chcesz te spotkania kontynuować. W zależności od lokalizacji będziesz mieć do wyboru spotkania stacjonarne oraz online.

Współpracujemy z osobami specjalizującymi się w coachingu i mentoringu menedżerskim , sprzedażowym , kariery, motywacyjnym.

W związku z tym, że mamy w swoich zasobach personalnych tylko cochów/mentorów z wykształceniem psychologicznym oraz  z doświadczeniem biznesowym , wesprzemy Cię również w obszarze poza zawodowym , jeżeli tego właśnie dodatkowo będziesz potrzebować.

Masz pytania daj znać , chętnie na nie odpowiemy.