Badania pokazują, że wpływa ona na zmniejszenie strachu przed zaufaniem obcej osobie oraz zwiększa naszą empatię. To właśnie oksytocyna może stanowić kluczowy element w budowaniu zaangażowania pracowników.
Menadżerowie, którzy nie wiedzą, jak działa oksytocyna starają się wytworzyć więź między pracownikami organizując wspólne dla nich aktywności.
I oczywiście dzięki takim spotkaniom pracownik może na krótko polubić swoje miejsce pracy , ale nie mają one trwałego wpływu na zatrzymanie talentów w firmie.
Jak wskazuje Paul Zak, neuroekonomista, kluczowym czynnikiem wpływającym na zaangażowanie i produktywność pracowników jest kultura zaufania. Firmy, które tworzą atmosferę dużego zaufania, obserwują zwiększoną produktywność, lepszą współpracę oraz niższy poziom stresu u pracowników.
Friederike Fabritius, autorka książki „Praca przyjazna dla mózgu”, podkreśla, że zaufanie i więź w pracy są kluczowe dla wydzielania oksytocyny, hormonu szczęścia, który dodatkowo wpływa na wydzielanie dopaminy i serotoniny, odpowiadających za energię do działania  i równowagę emocjonalną.

Jak więc wykorzystać tę wiedzę, aby realnie budować zaufanie w firmie?

1.Kontakty w realnym świecie mają  znaczenie – spotykając się z kimś pierwszy raz zadbaj o kontakt F2F  a nie online. To okazja do uwolnienia oksytocyny i zbudowania zaufania. Bezpośrednie kontakty są fundamentem do budowania zaufania.
2. Nadajmy ton przyszłym relacjom- gdy spotykamy się po raz pierwszy odczuwamy przypływ oksytocyny. Rozluźniamy się i stajemy się bardziej otwarci. Wykorzystuj te chwile mądrze i wprowadzaj stałe nawyki dla tej relacji już na etapie pierwszych spotkań.
3. Spraw aby pozytywne interakcje przeważały nad negatywnymi – to normalnie, że czasem musisz dać współpracownikowi negatywną informację zwrotną, ale nie zapomnij przy innej okazji docenić jego wkładu pracy.
4. Stres jest zaraźliwy- stresująca atmosfera wpłynie na cały zespół. Naucz się zarządzać swoimi emocjami. Gdy ludzie są zestresowani spada u nich poziom oksytocyny czyli maleje zaufanie.
5. Nie kłam -można budować zaufanie latami i zniszczyć je jednym kłamstwem.
6. Twórz rytuały w zespole – celebrowanie uroczystości podnosi oksytocynę. Pogłębi to więzi pomiędzy współpracownikami. Niech staną się takie rytuały nawykami.
7. Nie wahaj się prosić o pomoc – przyznaj przed współpracownikami, że nie jesteś perfekcyjny, umiesz prosić o pomoc i potrafisz zaufać innym. Okazując odrobinę bezradności stajemy się bardziej ludzcy. Ludzie lubią pomagać, a kiedy pomagają to wydziela się w ich mózgach oksytocyna i sprzyja to pogłębieniu więzi.
Budowanie kultury zaufania w firmie to proces, który wymaga świadomości i zaangażowania wszystkich pracowników.
Zarządzaj oksytocyną i innymi neuroprzekaźnikami w mózgu Twoich współpracowników świadomie.